foto: Michal Kobrle
20. 01. 2018 Železnice u Jičína, Café terasy